COMENIUS - Educational Staff Mobility

ELT Management

Norwich: NILE

22 August 2011 - 02 September 2011
Danuta Radomska-Filipek, Poland
Julia Karasz, Hungary
attended a 50-hour course covering main topic areas:
  • Organisational Management
  • Staff Development & Appraisal
  • Human Resources Management
  • Managing Quality
  • Academic Management, including management of the Curriculum
  • Financial Management
  • Teambuilding
  • Managing the Curriculum
  • Teaching Management through Literature

DSCN5397.JPG
NILE - Norwich Institute For Language Education
DSCN5485.JPG
University of East Anglia

DSCN5467.JPG
University of East Anglia
DSCN5441.JPG
Norwich

DSCN5896.JPG
Management in ELT - Terry Philips
DSCN5960.JPG
University of East Anglia


DSCN6001.JPG
DSCN6005.JPG
Farewell Tea Party


UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Podnoszenie kwalifikacji
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME ) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Składa się on z czterech podprogramów: COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI i GRUNDTVIG.

Comenius jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ to program w ramach Comeniusa dla nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Nauczyciel zatrudniony w instytucji oświatowej może starać się o dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Tematyka wybranego kursu musi być zgodna z profilem zawodowym nauczyciela ubiegającego się o grant. Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych. Nie mniej ważnym celem jest możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi. Nauczyciel otrzymuje grant, który przeznacza na pokrycie kosztów szkolenia, utrzymania i podróży. W uzasadnionych przypadkach może otrzymać dofinansowanie kosztów przygotowania językowego.
Nauczyciel, który chciałby skorzystać z możliwości rozwoju zawodowego, jakie stwarza Unia Europejska, musi sam znaleźć interesujący go kurs zgodny ze jego profilem zawodowym. http://comenius.org.pl/ Można skorzystać z oficjalnego katalogu Comenius- Grundtvig. Następnie trzeba skontaktować się z organizatorami i otrzymać od nich potwierdzenie tymczasowej rezerwacji kursu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku aplikacyjnego on-line i wysłanie do Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Jeśli wniosek przejdzie pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, nauczyciel otrzymuje dofinansowanie do kursu i podpisuje stosowną umowę. Po powrocie z kursu nauczyciel musi sporządzić raport końcowy i rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
W 2006 r. jako nauczycielka języka angielskiego otrzymałam grant i skorzystałam z dwutygodniowego kursu metodycznego w Exeter, znanym z katedry i uniwersytetu mieście w południowo-zachodniej części Anglii. Kurs spełnił swoje zadanie, szczególnie w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Dwa lata później dzięki nauczycielce z Węgier, którą poznałam w Exeter, nawiązaliśmy współpracę między szkołami i mogliśmy realizować projekt Comenius – Partnerstwo Szkół pod nazwą VIRTUAL EDEN (209-2011).
Praca nad tym partnerskim projektem, jak i wcześniejszym A SLICE OF BREAD (2007-2009), wymagała umiejętności zarządzania grupą i finansami. Z tych względów w 2011r. starałam się o grant i zostałam zakwalifikowana na kurs MANAGEMENT in ELT. Kurs zorganizował NILE – Instytut języka angielskiego w Norwich, równie starożytnym i uniwersyteckim mieście jak Exeter, tylko we wschodniej części Anglii.
Dwutygodniowy kurs „Management in ELT” – obejmował takie zagadnienia jak m.in. zarządzanie organizacyjne, zasobami ludzkimi, jakością, zmianami i finansami oraz budowaniem zespołu .
Ponadto były jeszcze wykłady z literatury - Zarządzanie z wykorzystaniem literatury i z metodyki -„Inner Workbench”. Wykłady z zarządzania prowadził znany menadżer, konsultant i autor wielu podręczników Terry Philips. Grupa składała się z 9 osób z: Bułgarii, Kolumbii, Korei, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier i Turcji. Część zajęć odbywała się w systemie warsztatów. Prowadzący zajęcia wykorzystywał podawane przez nas przykłady, aby zilustrować swoje wykłady. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili zajęcia.
Uczestniczyliśmy też w fakultatywnych wycieczkach (zapoznanie uczestników z historią miasta Norwich, całodniowe wycieczki do Cambridge i Combre). Dodatkowo organizatorzy kursu zagospodarowali czas wolny. Był więc i wieczorek zapoznawczy (w pubie) i pożegnalny (w herbaciarni), wieczór teatralny, karaoke, seans filmowy i koncert muzyki blues. Na miejscu mogliśmy korzystać z centrum multimedialnego. Zakwaterowanie na kampusie uniwersyteckim East Anglia University pozwoliło nam poznać zasady funkcjonowania domów studenckich, jak i sam uniwersytet.
Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na kursie przyczyni się do jeszcze lepszej pracy naszej placówki.

A kurzus során végzett tevékenységek:

Az ELT menedzsment kurzus napi ötször hatvan perces órából állt, a tíz munkanapot csoportunk egy fő és néhány vendégelőadóval töltötte. A prezentációval támogatott magas szintű előadásokat változatos módon színesítette tanárunk: például pármunkával, csoportmunkával, vitával, szerepjátékkal, kérdőívek kitöltésével. Témáink voltak: menedzsment elméleti alapjai, szervezeti modellek, célok és küldetés feladata, meghatározása, emberi erőforrás menedzsment, továbbképzés és értékelés, minőségirányítás, tanügyi dokumentumok, pénzügyi tervezés, csapatépítés, konfliktuskezelés, menedzsment tanítása irodalmi példákon keresztül. A résztvevők nagyon különböző országokból, intézményekből érkeztek, érdekes volt megtudni, hogy egy-egy problémát mi módon oldottak meg náluk. Tanárunk szigorú, nagy élettapasztalattal rendelkező kiváló ember, az elméleti oktatást gyakorlati példákkal támasztotta alá. A kurzus végén lehetőségünk volt ismét a felmerült kérdéseket megbeszélni. Vendégelőadóink voltak a NILE vezetői, helyi középiskola igazgatója, akik elsősorban saját példájukon keresztül mutatták be a vezetői munka nehézségeit.

A kurzusszervező által szervezett számtalan szabadidős programon is részt vettünk együtt más csoportokkal együtt: köszöntő fogadás, kirándulás Cambridge-be, városnézés, az egyetem bemutatása, hajókirándulás és túra Norfolkban, Norwich történeti emlékei, zenés mesemondó est, a szótanulás egy új módjának bemutatása, koncert, teázás egy patinás étteremben. A kurzus idején a Kelet-Anglia Egyetem kampuszán szálltam meg, együtt öt csoporttársammal és öt CLIL kurzuson résztvevő tanárral együtt. A programokon közösen vettünk részt, és az estéket és a helyi utazás idejét is felhasználtuk tapasztalatcserére, a tanultak megosztására, országunk, iskolánk bemutatására. Iskolai projektünk lengyel koordinátorával a projektbeszámolón is dolgoztunk esténként.

A továbbképzés értékelése:

A NILE által Norwichban szervezett Menedzsment az angol nyelv oktatásában kurzus az egyik leghasznosabb és legtökéletesebben megszervezett kurzus volt, amin itthon vagy külföldön részt vettem.

A kurzus során előzetes elvárásaimat messze meghaladóan rengeteget tanultam. Tanárunk szakmailag magas szinten felkészült, sok tapasztalattal rendelkező tanár, aki saját maga készített számos segédanyagot számunkra, pontosan követte a meghirdetett tematikát. A kurzus elején elérte, hogy a nagy kulturális különbségek ellenére igazi csapatként dolgozzunk együtt, segítettük egymást, tanultunk egymástól. Az intenzív időszakot változatos munkamódszerekkel tudta folyamatosan érdekessé tenni. A vendégtanárok (akik egy-két órát tartottak nekünk) fele jól felkészült volt, de találkoztunk kissé érdektelennel is.
A kurzusszervezők bemutatkoztak, bemutatták saját szervezetüket, megtudtuk ki melyik területnek a felelőse. Minden programról, minden változásról időben és pontosan értesültünk. A kurzus idején végig odafigyeltek egyéni igényeinkre, megoldották a felmerült problémákat. A szervezés magas színvonalú volt, például a bank holiday miatt buszjáratunk pótlására taxit rendeltek nekünk, hogy időben eljussunk a képzés helyére. Ellenőrizték, hogy elégedettek vagyunk-e a kurzussal, a szállással, felmerült-e valamilyen gond vagy nehézség. Szabadidős programok is változatosak voltak: városnézés, hajókirándulás, Cambridge és az angol felsőoktatás rendszere. Több esti programot is szerveztek karaoke est, koncert, mesemondó est, közös teázás. Ezeken a fakultatív programokon találkozhattunk más kurzuson résztvevőkkel, így szélesedett a tanulási, ismeretszerzési lehetőségem, amit szívesen ki is használtam.
Összességében magas minőségű kurzuson vettem részt, elsősorban csoportunk tanárának kiválóságát kell kiemelni, és a csoporttársaimat, akik segítői voltak a tanulásnak. A szervezőt dicséri, hogy ennyi szabadidős és esti programot szervezett nekünk. Szerencsés választás volt a kollégiumi szállás, ami megnyújtotta a tanulás időszakát, és bővítette a lehetőséget, hogy több embert és kultúrát ismerjünk meg.


IMG_1025.JPGIMG_1327.JPG
DSCN5788.JPG
Excursion - Cromer
DSCN5844.JPG
A cup of coffee
Norwich_2011_293.jpg
NILE - Biblioteka - The library
DSCN5460.JPG
The Catholic Cathedral in Norwich
DSCN5596.JPG
Cambridge
DSCN6026.JPG
Spacer w parku - In the park
DSCN5605.JPG
Cambridge