filmy_bukareszt_587.JPGP1010048.JPG
P1090987.JPG

June 4th was reserved for The International Conference where the results of The “Virtual Eden" project were disseminated. Guests from Poland, Hungary and the Czech republic and also representatives of the Ministry of Education, Research, Youth and Sport attended this conference organised by School 186 “Elena Vãcãrescu”. The speakers presented “The Comenius Alley”, “The Photo Competition”, “The Virtual Garden”, “Research Trips”, etc. The most important part was the joint “Scientific Report” presented by the Romanian coordinator together with one of the students greatly involved in the activities of our programme, Teodor Nistor.


Dzień 4 czerwca był poświęcony, podczas której były rozpowszechniane rezultaty projektu "Virtual Eden". Goście z Polski, Węgier, i Republiki Czeskiej a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Szkołę 186 “Elena Vãcãrescu”. Goście zaprezentowali: "Aleję Comeniusa", "Wirtualny Ogród", "Wycieczki Naukowe" itd. najważniejszą częścią był wspólny "Raport Naukowy" przedstawiony przez rumuńskiego koordynatora i jednego z uczniów najbardziej zaangażowanego w prace projektu, Teodora Nistor.

Conference site